5 Mods Này Sẽ Làm Thay Đổi HOÀN TOÀN Cách Sinh Tồn Của Bạn !! – Sáng Không Cần Đuốc


►► 5 Mods Này Sẽ Thay Đổi HOÀN TOÀN Cách Sinh Tồn Của Bạn !! – Sáng Không Cần Đuốc ◄◄
✔ -►►►ThankForWatching◄◄◄- ✔

1. (MyBrightness) 1.14
https://minecraft.curseforge.com/projects/mybrightness
2. (VoxelMap) 1.14
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/voxelmap
3. (Antique Atlas) 1.14
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/antique-atlas
4. (Optifine (Currently preview version)) 1.14
https://optifine.net/downloads
5. (SekC Physics) 1.14
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/sekc-physics-fabric
– Shader: Chocapic: http://www.9minecraft.net/chocapic13-shaders-mod/
Sildurs: https://mc-pc.net/shaders/38-sildurs-vibrant-shaders.html?fbclid=IwAR0hgDGS9EdXTEk2GFgk8l3p7aAWz9dbzXL3tqBY2O3SQha_eNGGchwIhac
♪ Music : Halee Royal – China-J (VIP Mix) ♪

► FB cá nhân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017371179810
► FanPage: https://www.facebook.com/KhaVinhIsReal/

➡ Phần mềm quay: Fraps
➡ Phần mềm Edit Video: Camtasia Studio 8

░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀