🏭 Minecraft: Sky Factory 3 – โอนถ่ายกระแสไฟแรงสูง #46

November 25, 2017 MinecraftVideos 0

โอนถ่ายกระแสไฟแรกสูงนั้น ผมก็กำลังหาวิธีอยู่เหมือนกันว่าจะใช้อะไรดี ถ้าจะใช้ Conduit มันก็นะไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมันจะต้องใช้ท่องส่งที่เยอะมาก ถึงจะโอนถ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ผมก็กำลังมองหาทางออกอื่นๆ ที่สามารถโอนถ่ายกระแสไฟแรงสูงได้ มันคืออะไรกันนะ —————- Sky Factory 3 เป็น Mod เสริมของตัวเกม Minecraft นะงับ ซึ่งมันจะเป็นการรวมรวม mod หลายๆ ตัวมารวมกันไว้ แล้วสร้างเป็นเกมขึ้นมาซึ่งจะมี Item […]