KHANGG BEDWARS THỬ THÁCH 24H NÂNG CẤP KỸ NĂNG HACKER TỪ CÙI ĐẾN VIP NHẤT TRONG MINECRAFT TROLL NOOB


KHANGG BEDWARS THỬ THÁCH 24H NÂNG CẤP KỸ NĂNG HACKER TỪ CÙI ĐẾN VIP NHẤT TRONG MINECRAFT TROLL NOOB
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📩 LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: booking@noobteam.vn
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
📱 IP Server Minecraft PE: pe.noobmc.net
📌 IP Server Minecraft PC: noobmc.net
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓Thông tin về KHANGG ↓
📱 Facebook: https://www.facebook.com/KhanggVN/
🌏 Group: https://www.facebook.com/groups/977396383386096
🌏 Fanpage: https://vi-vn.facebook.com/khanggminecraft
✅ Tiktok: https://www.tiktok.com/@khangg.vn
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓ ĐĂNG KÍ CHO NOOB TEAM ↓
🔸 T Gaming: https://www.youtube.com/@TGaming
🔸 Zeno: https://www.youtube.com/@Zeno-iy1pf
🔸 Pixel: https://www.youtube.com/@pixelnoobteam
🔸 KienRic: https://www.youtube.com/@KienRic04
🔸 Bí Ngô: https://www.youtube.com/@tuilabingo
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nhạc sử dụng trong video được cấp phép bởi
– Kevin Macleod: https://www.youtube.com/user/kmmusic
– NCS: https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

#Khangg​​​​​​ #Minecraft #Bedwars #MinecraftBedwars #NoobTeam