Minecraft Bedwars, Nhưng Sinh Tồn Trên 1 Block Siêu Vip Sở Hữu Rìu Cầu Vồng Hacker Troll Noob Team


Minecraft Bedwars, Nhưng Sinh Tồn Trên 1 Block Siêu Vip Sở Hữu Rìu Cầu Vồng Hacker Troll Noob Team
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📩 LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: booking@noobteam.vn
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓ ĐĂNG KÍ CHO NOOB TEAM ↓
🔸 T Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCVjCsq6PCd1RxrhkOfuGMsw
🔸 VanhMC: https://www.youtube.com/channel/UCmsPID7dNAwEhIiy6MZE-7w
🔸 Zeno: https://www.youtube.com/channel/UCpUQXuYrNJjx96BAJBs4j8Q
🔸 Hani: https://www.youtube.com/channel/UCchwifxaix2_FWhGVXNaVAQ
🔸 KienRic: https://www.youtube.com/c/KienRic999
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓Thông tin về KHANGG ↓
📱 Facebook: https://www.facebook.com/kh4nggvn/
🌏 Group: https://www.facebook.com/groups/khan2g
🌏 Fanpage: https://vi-vn.facebook.com/khanggminecraft
💲 Donate: https://playerduo.com/khanggkay
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nhạc sử dụng trong video được cấp phép bởi
– Kevin Macleod: https://www.youtube.com/user/kmmusic
– NCS: https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

#Khangg​​​​​​ #MinecraftBedwars #NoobTeam