PHONG CẬN TROLL SAMMY BẰNG 100 CON GIÁN VÀ CÁI KẾT BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ


PHONG CẬN TROLL SAMMY BẰNG 100 CON GIÁN VÀ CÁI KẾT BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
SHOP HERO TEAM: https://shophero.vn/
Theo dõi mạng xã hội của PHONG CẬN TV
🔷 Chủ Tịch Hồ Cá Con Phong Cận: https://www.facebook.com/groups/phongcantv
🔷 Hồ Cá Con: https://www.facebook.com/groups/863915484086247
🔷 Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PhongCanTv/
🔷 Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/phongcantv4321
🔷 Facebook Group: NHÓM SIÊU ANH HÙNG (HERO TEAM): http://bit.ly/heroteam
🔷 Cộng Đồng Minecraft Việt Nam: http://bit.ly/minecraftvietnam
🔷 Instagram : https://www.instagram.com/phongcantv/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👉 Đăng ký các kênh PHONG CẬN:
PHONG CẬN TV: https://www.youtube.com/channel/UCwHsswGDpVWHPAC-ssScIwQ
PHONG CẬN NÈ: https://www.youtube.com/channel/UCCcP2H1KN06f3LDCiySVDAQ
PHONG CẬN GAMING: https://www.youtube.com/channel/UCJX3xrLxTKp0klpXH5fmHdw
HR PHONG CẬN: https://www.youtube.com/channel/UC65PyOL39GLtvssxRHdBgaA
PHONG CẬN SHORT: https://www.youtube.com/channel/UCljbP8S4dv-RqtbKi-IYqDQ
PHONG CẬN BMG: https://www.youtube.com/channel/UCWyIKkjJ5uakY5lSNhN0EDQ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO : contacts@heromedia.vn
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔷 Server Minecraft Hero Team: Sv.Heromc.net
🔷 Máy chủ Minecraft của Hero Team: https://heromc.net/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nhạc sử dụng trong video được cấp phép bởi
– Kevin Macleod: https://www.youtube.com/user/kmmusic
– NCS: https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
__________________________________________________________________
#phongcantv
#phongcan
#heroteam