100 NGÀY SỐNG SÓT TRONG MINECRAFT ĐẠI DỊCH BÀO TỬ NẤM – NGÀY TÀN CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI!


100 NGÀY SỐNG SÓT TRONG MINECRAFT ĐẠI DỊCH BÀO TỬ – NGÀY TÀN CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI!

🔴 Đăng Ký Kênh Kid Nhé: https://metub.net/kidingminecraft

💸 Donate: https://playerduo.com/62024de89258f9447af52e8b

🎮 Discord Kiding Community : https://discord.gg/hgPaydJc

📥 Addon/Mod/Map Trong Video:
➫ Fungal Apocalypse:… (1 triệu view mở khóa )

🗺 Minecraft Version: 1.19.2
📀 Shader – Insanity: https://www.curseforge.com/minecraft/shaders/insanity-shader
🎶 Soundtrack:
➢ Epidemic Sounds
➢ White Bat
📩 Mail: Kidingmcpe2019@gmail.com
————————————————
📬 Facebook Của Kid: https://www.facebook.com/phong.lehoang.77920
📬 Fanpage Kiding Wonderland: https://www.facebook.com/KidingMc/
📬 Group Kiding Gaming Club: https://m.facebook.com/groups/2109689349096039?ref=bookmarks
———————————————————————————-

#fungalinfection #Kiding #Minecraft #100days #minecraft100days #fromthefog