Thử thách troll 1000 bậc thang không cho ai leo tới đích !? bqThanh Đá Ốc Không Cho Leo Lên


►Email liên hệ: bqthanhent@gmail.com
►Nick Roblox bqThanh: https://www.roblox.com/users/176164788
►bqThanh TV – https://www.youtube.com/c/bqThanhTV
►Tiktok: https://www.tiktok.com/@96thanhbq
►Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bqthanh96
►Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/bqthanh
►Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/bqThanhOfficial