Minecraft, Nhưng bqThanh là Thỏ BUNZO BUNNY Trong POPPY PLAYTIME Chapter 2 Troll Ốc…


►Email liên hệ: Thanhbq96@gmail.com
►bqThanh TV – https://www.youtube.com/c/bqThanhTV
►Tiktok: https://www.tiktok.com/@bqthanh96
►Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bqthanh96
►Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/bqthanh
►Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/bqThanhOfficial